Tillgänglighetsgranskning webb

Här beskrivs vad tillgänglighetskrav innebär och vilka offentliga myndigheter och verksamheter som behöver uppnå dem. Det är viktigt att som ansvarig för en webbplats som tillhör en sådan myndighet ha koll på Web Content Accessibility Guidelines eller WCAG 2.1 nivå AA. Detta är nödvändigt för att alla medborgare ska kunna använda webbplatsen.

Läs Mer

Vad innebär tillgänglighetskrav?

För offentlig service är det idag nödvändigt att ha tillgängliga appar och webbplatser. Detta är numera ett lagkrav, sedan DOS-lagen (tillgänglighet i digital offentlig service) trädde i kraft 1 januari 2019. Lagen säger att information och tjänster som en offentlig aktör tillhandahåller via en mobil applikation eller webbplats måste vara tillgänglig. Den ska då vara hanterbar, robust, begriplig och möjlig att uppfatta. Genom att iaktta en europeisk standard byggd på WCAG 2.1 kan tillgänglighetskraven uppfyllas. Tillgänglighetsgranskning av webb kan beställas på Soleil.se.

Vilka behöver ha tillgänglighetskrav?

Att uppfylla tillgänglighetskraven är särskilt viktigt för offentliga verksamheter då ca 20 % av Sveriges befolkning har minst en funktionsnedsättning, som nedsatt rörelseförmåga eller syn. Dessa användare måste liksom övriga medborgare använda offentliga webbplatser för att utföra sina ärenden. Då är en god tillgänglighet avgörande, där appar och webbplatser som uppnår tillgänglighetskraven är bättre för alla.

Regelverk kring tillgänglighetsgranskning

Tillgänglighetsgranskning av digital offentlig service sker manuellt, där appar, dokument och webbplatser gås igenom med en tillsynsmanual. Granskningen ska ske enligt europeisk standard EN 301 549. Denna bygger på WCAG 2.1 nivå AA, vilket är en förkortning för “Web Content Accessibility Guidelines”. Denna guide täcker en stor mängd olika rekommendationer som gör webbplatser mer tillgängliga för besökare. Du kan läsa hela specifikationen här. De officiella riktlinjerna för hur webbplatser inom offentlig sektor bör fungera finns att se på Webbriktlinjer.se. Här kan du läsa om syntolkning, användarcentrerad utveckling och mycket mer.