Modernt intranät

Ett modernt intranät kan innebära många fördelar på en arbetsplats, som effektiv kommunikation och förbättrat samarbete. Det kan erbjuda användarna varierade funktioner, som möjligheten att publicera nyheter, sköta marknadsföring och insamlingar. Det privata nätverket brukar kräva inloggning och har hög säkerhet för att skydda företagsinformation.

Läs Mer

Vad är intranät?

Ett intranät är ett privat datornätverk inom en organisation eller ett företag. Det består av lokala nätverk som är sammankopplade och som skyddas från omvärlden med en nätverksbrandvägg. Intranät används för att dela databasservrar, nätverksdiskar, skrivare, webbservrar och annan nätverksutrustning. Ibland benämns också en organisations internwebb som ett intranät, det vill säga de applikationer och webbsidor som ligger på företagets webbservrar. De är endast tillgängliga för de medarbetare som är inloggade. Intranätet skiljer sig från organisationens extranät.

Varför ska man ha ett intranät?

Att ha ett modernt intranät på arbetsplatsen ger många fördelar. Det ger

  • Effektiv kommunikation, då de viktigaste nyheterna kan komma högst upp på sidan och medarbetarna alltid får meddelanden i tid.
  • Förbättrat samarbete, där flera medarbetare kan jobba på samma fil och alltid ha tillgång till den senaste filversionen.
  • Minskade kostnader för administration. Du kan lägga upp formulär som är enkla att komma åt för de anställda.

Funktioner i intranät

Ett bra intranät bör innehålla en publik webbplats där du kan publicera nyheter och extern information. Med god tillgänglighet kan medarbetarna bli mer effektiva i arbetet och även komma åt intranätet på sina mobiler. Det moderna intranätet gör det roligare och enklare att arbeta. Det bör vara möjligt att förmedla försäljning av tjänster och sköta insamlingar. Marknadsföring, anmälningar och avgifter kan här hanteras på ett och samma ställe där du också kan samordna aktiviteter.